Smart Academy

21 Ngày siêu thiết trình tự tin

21 Ngày siêu thiết trình tự tin

Thông tin lớp học

  • Địa điểm học: online
  • Khoá học: 21 Ngày siêu thiết trình tự tin
  • Khai giảng: 20230502
  • Lịch học: 19h30 đến 21h30 buổi tối
  • Thời lượng: 8 buổi online + 2 buổi offline
  • Học phí:
  • Đăng ký ngay
contact me on zalo